Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Mæland ber industrien om råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland inviterer til møte om industrimeldingen, torsdag 11. august på Raufoss.

Tema for møtet er digitalisering og automatisering i industrien. Før møtet vil det bli omvisning på Benteler. Benteler-fabrikken på Raufoss lager deler til bilindustrien.

- Vi har en fantastisk industrihistorie. Samtidig vet vi at ny teknologi, digitalisering og det grønne skiftet vil forandre måten vi jobber på. Derfor arbeider vi nå med en industrimelding, sier næringsminister Monica Mæland.

Industrimeldingen vil drøfte hvordan næringspolitikken skal fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

I arbeidet med meldingen ønsker Mæland innspill fra bedrifter, partene i arbeidslivet og organisasjoner og andre relevante miljøer.

Møtet på Raufoss er et av flere innspillsmøter ulike deler av landet. Mæland er tilgjengelig for pressen i forbindelse med arrangementet.

Når: Torsdag 11. august klokken 11:00-14:00.

Hvor: Industriparken på Raufoss, Enggaten 40.

Skriftlige innspill til arbeidet med industrimeldingen kan sendes til: postmottak@nfd.dep.no.