Historisk arkiv

Varsler ny industrimelding:

Ruster industrien for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny teknologi, roboter og digitalisering vil forandre måten vi jobber på. Nå skal regjeringen ruste industrien til å møte endringene.

Næringsminister Monica Mæland åpner Yaras nye testfabrikk på
Næringsminister Monica Mæland åpnet Yaras testfabrikk på Herøya i Porsgrunn. Testfabrikken renser miljøskadelige utslipp. Foto: NFD/Martine Røiseland

- Norge har en stolt industrihistorie. Samtidig ser vi nå en teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den, sier næringsminister Monica Mæland.

Norsk industri står overfor store endringer. Bedriftene må i økende grad finne lønnsomhet utenfor petroleumssektoren. Ny teknologi vil prege og endre industribedriftene.

- I industrimeldingen vil vi drøfte hvordan vi kan sørge for at næringspolitikken bidrar til å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. Og vi vil se på industrien i lys av det grønne skiftet, sier Mæland.

Et av temaene i stortingsmeldingen vil være å se på i hvilken grad bedrifter, arbeidstakere og kompetansemiljøer kan håndtere og utnytte de varslede endringene.

- Vi har gode forutsetninger for å møte de nye trendene. Vi har flere sterke kompetansemiljøer som leverer bærekraftige løsninger. Vi har en kultur for innovasjon og omstilling. Og vi har et unikt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjonene og staten, sier næringsministeren.

Næringsminister Monica Mæland besøker Tizir Tyssedal
På besøk på smelteverket Tizir i Tyssedal, Odda. Foto: NFD/Ragnhild Simenstad

Flere industribilder finner du her.

Teknologitrendene er særlig interessante for Norge som et høykostnadsland. De kan blant annet føre til at vi kan hente hjem igjen visse typer industriproduksjon som tidligere er satt ut. Ny teknologi legger også til rette for mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon. Den vil føre til nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Samtidig vil utviklingen også by på utfordringer for både bedrifter og arbeidstakere.

-Jeg ser frem til å jobbe tett med de store industribedriftene, organisasjonene i arbeidslivet og  fagmiljøene for å utvikle en god industripolitikk for landet vårt, sier Mæland.

En rekke andre land og regioner arbeider med tilsvarende problemstillinger. Selv om norsk industri har sine særtrekk, er de aller fleste trendene globale.

- I meldingen vil vi se nærmere på hvordan andre land jobber med disse spørsmålene, sier næringsministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no