Historisk arkiv

122 millioner kroner til gang- og sykkelveier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017. Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. Statens vegvesen mottok totalt 64 søknader om tilskudd. – Jeg er glad for at vi nå kan gi ekstra midler til såpass mange spennende tiltak over hele Norge. Dette vil utvilsomt bidra til bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren. Tiltakene som har fått tilskudd innebærer blant annet oppmerking av sykkelfelt, sykkelparkering, turveier og bedre skilting. Nord-Trøndelag får den største utbetalingen med 15,27 millioner kroner.

Totaloversikt over forslag til tildeling:

 

Søker

Tiltak

Forslag til tildeling

Oslo

 

 

0,000

 

 

 

 

Akershus

 

 

3,115

 

Skedsmo kommune

Skilting og merking i Grensegata

0,050

 

Oppegård kommune

Attraktiv GS-vei Mellomåsen-Rosenholm stasjon

0,375

 

Skedsmo kommune

Oppmerking sykkelfelt Nordens vei

0,090

 

Oppegård kommune

Sykkelhotel Rosenholm stasjon

0,750

 

Oppegård kommune

Belysning Ødegården-Ski grense/Bjørndal

1,850

Hedmark

 

 

11,272

 

Ringsaker kommune

Sykkelveg over Buttekvernmyra

6,000

 

Tynset kommune

Sykkelparkering i skoleområdet Tynset sentrum

0,700

 

Åsnes kommune

GS-vei langs fv 455, Søgårdshaugen-Skybak (Flisa)

4,572

Oppland

 

 

7,150

 

Lillehammer kommune

Oppgradering gs-vei Smestad-Skurva

3,000

 

Gjøvik kommune

Sykkelveg langs Føllingstads veg/Ludvig Skattums veg

3,900

 

Oppland fylkeskommune

Sykkelparkering Lillehammer vgs

0,250

Østfold

 

 

7,680

 

Moss kommune

Sykkelvei Jernbanegata

1,250

 

Sarpsborg kommune

GS-vei Rådhusveien

0,550

 

Eidsberg kommune

Sykkelparkeringer i Mysen sentrum

0,250

 

Askim kommune

Sykkelhotell Askim jernbanestasjonen

0,750

 

Rygge kommune

Tursti Dyreveien-Carlbergskogen

0,050

 

Moss kommune

Sykkelparkering Allaktivitetshuset

0,075

 

Rygge kommune

Sykkelparkering i Rygge

0,100

 

Rygge kommune

Framkommelighet på 3 turveier

0,055

 

Rygge kommune

Skilting/merking av sykkelruter

0,050

 

Moss kommune

Sykkelparkering Kirkegata 14

0,075

 

Sarpsborg kommune

GS-vei Navestadveien

2,050

 

Rygge kommune

Turvei Vardåsen

0,125

 

Moss kommune

Utvidet fortau Storgata, Moss

2,300

Vestfold

 

 

11,725

 

Vestfold fylkeskommune

Gang- og sykkelveg langs fv. 110 Reipbanegata

5,350

 

Sandefjord kommune

Gang- og sykkelanlegg Industriveien (Husebygrenda - Veløyveien)

6,125

 

Nøtterøy kommune

Sykkelparkeiring

0,250

Buskerud

 

 

1,225

 

Ringerike kommune

Sykkelparkering

0,500

 

Røyken kommune

Sykkelparkering

0,600

 

Gol kommune

Sykkelparkering

0,125

Telemark

 

 

0,050

 

Bø kommune

Skilting

0,050

Aust-Agder

 

 

10,625

 

Aust-Agder fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg langs fv. 48 Lillesandsveien

3,500

 

Arendal kommune

Skilting og sykkelprioritering i gate Gard-Kittelsbukt

0,825

 

Grimstad kommune

Sykkelparkering

0,200

 

Arendal kommune

Sykkelparkering

0,600

 

Aust-Agder fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg langs fv. 420 Biesletta

5,500

Vest-Agder

 

 

0,994

 

Mandal kommune

Sykkelparkeing og skilting på "sykkeltorg"

0,170

 

Farsund kommune

Sykkelparkering

0,600

 

Kristiansand kommune

Sykkelparkering

0,200

 

Mandal kommune

Skilting sykkelby

0,024

Rogaland

 

 

13,855

 

Rogaland fylkeskommune

Sykkelparkering

0,250

 

Rogaland fylkeskommune

Sykkelparkering

0,250

 

Eigersund kommune

Sykkelparkering overbygd

0,050

 

Eigersund kommune

Sykkelparkering

0,175

 

Eigersund kommune

Sykkelparkering

0,260

 

Stavanger kommune

Gang- og sykkelanlegg

1,770

 

Rogaland fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg

3,550

 

Stavanger kommune

Skilting. Oppmerking

0,250

 

Haugsesund kommune

Gang- og sykkelanlegg

6,800

 

Sandnes kommmune

Skilting. Oppmerking

0,500

Hordaland

 

 

11,570

 

Hordaland fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg

2,750

 

Bergen kommune

Gang- og sykkelanlegg

3,500

 

Hordaland fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg

3,500

 

Hordaland fylkeskommune

Sykkelparkering

0,320

 

Hordaland fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg

1,500

Sogn og Fjordane

 

 

2,344

 

Flora kommune

Sykkelparkering

1,544

 

Førde kommune

Sykkelparkering

0,200

 

Førde kommune

Sykkelparkering

0,200

 

Sogn og fjordane fylkeskommune

Sykkelparkering overbygd 40 pl

0,250

 

Flora kommune

Sykkelparkering

0,150

Møre og Romsdal

 

 

11,074

 

Mør og Romsdal fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg Oppmerking

0,675

 

Stordal kommune

Sykkelparkering

0,059

 

Ulstein kommune

Sykkelparkering

0,600

 

Krisiansund kommune

Sykkelparkering

0,300

 

Ulstein kommune

Gang- og sykkelanlegg

1,150

 

Ulstein kommune

Gang- og sykkelanlegg

1,900

 

Ålesund kommune

Gang- og sykkelanlegg

4,500

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg Oppmerking

0,348

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg Oppmerking

1,542

Sør-Trøndelag

 

 

0,305

 

Melhus kommune

Sykkelparkering

0,280

 

Melhus kommune

Gang- og sykkelanlegg

0,025

Nord-Trøndelag

 

 

15,270

 

Levanger kommune

Sykkelparkering

2,500

 

Ovehalla kommune

Sykkelparkering

0,200

 

Verdal kommune

Gang- og sykkelanlegg, belysning

0,720

 

Nord trøndelag fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg, belysning

1,000

 

Nord trøndelag fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg Sykkelparkering

0,750

 

Nord trøndelag fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg

10,000

 

Steinkjer kommune

Skilting, oppmerking

0,100

Nordland

 

 

9,450

 

Vestvågøy kommune

Gang- og sykkelanlegg

4,450

 

Nordland fylkeskommune

Gang- og sykkelanlegg

5,000

Troms

 

 

0,000

 

 

 

 

Finnmark

 

 

4,799

 

Alta kommune

Gang- og sykkelanlegg

4,799