Historisk arkiv

Norge bidrar med tre milliarder kroner til helsetiltak i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Denne uken er Norge vert for påfyllingskonferansen for den globale finansieringsfasiliteten (GFF), som skal mobilisere bidrag til økte investeringer i barne- og mødrehelse i fattige land. Målet for konferansen i Oslo er å samle inn rundt én milliard amerikanske dollar. Norge vil bidra med 600 millioner kroner per år til og med 2023. Dette utgjør til sammen tre milliarder kroner.

– Tilgang til helse er en av de grunnleggende urettferdighetene i verden. Hvert år dør mer enn fem millioner mødre og barn over hele verden av årsaker som kunne vært unngått. Hvis vi skal gjøre noe med denne skjevheten, må vi sette helse, utdanning og likestilling av kvinner i sentrum av det internasjonale utviklingsarbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

I 2015 lanserte Norge, Canada, FN og Verdensbanken den globale finansieringsfasiliteten (GFF) for å bistå de 50 landene med størst behov til å forandre hvordan de investerer i og finansierer sitt nasjonale helsetilbud for kvinner, barn og ungdom. Etter starten i 2015 har også Danmark, Japan, Storbritannia, legemiddelfirmaet MSD for Mothers og Bill & Melinda Gates Foundation blitt med i GFF.

Målet for påfyllingskonferansen i Oslo er å mobilisere rundt én milliard amerikanske dollar. I tillegg er det behov for å mobilisere ytterligere én milliard i perioden frem til 2023.

– Et bidrag på to milliarder dollar vil kunne utløse 50 til 75 milliarder dollar i økte investeringer i barne- og mødrehelse i utviklingsland. Bidragene skal brukes til å forebygge dødsfall i 50 land. GFF-modellen handler ikke kun om bistand. Landene må selv investere med sine egne ressurser, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

GFFs investeringer i kvinners, barns og ungdoms helse støtter nasjonale investeringer og er et viktig bidrag på veien mot universell helsedekning i mottakerlandene. Det anslås at GFF-land i samarbeid med flere partnere, inkludert Gavi og det Globale Fondet, vil kunne redde 35 millioner liv frem mot 2030.

– Å investere i mennesker, deres helse, ernæring og utdanning, er noe av det smarteste vi kan gjøre for å få en bærekraftig utvikling, sier Solberg.

I siste utgave av det medisinske tidsskriftet The Lancet skriver statsminister Erna Solberg, Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kaboré, Verdensbankens direktør Jim Yong Kim og Melinda Gates fra Bill & Melinda Gates Foundation om viktigheten av å få utviklingsland til selv å mobilisere ressurser til helsetiltak. Les artikkelen her.

Dag 1 - mandag 5. november 2018

Nett-tv Internasjonal konferanse om helse i utviklingsland - Dag 1

Se sendingen her

Se sendingen her

Dag 2 - tirsdag 6. november 2018 - med felles pressekonferanse

Nett-tv Internasjonal konferanse om helse i utviklingsland – dag 2 med felles pressekonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her