Historisk arkiv

Allierte styrker trekkes ut av Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nato besluttet i dag at alle allierte styrker skal trekkes ut av Afghanistan innen september. - Norge støtter denne beslutningen. Det ligger nå til rette for et koordinert og ansvarlig uttrekk. Vi vil fortsette vår sterke støtte til Afghanistan og støtte fredsprosessen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Nato gjennomførte i dag et digitalt utenriks- og forsvarsministermøte for å drøfte veien videre for operasjonen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan. Norge har i dag omkring 95 militært personell til stede i operasjonen, fordelt på et sanitetsbidrag og et spesialstyrkebidrag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke Jensen.
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke Jensen etter avgjørelsen om å trekke Nato-styrkene ut av Afghanistan. Foto: Marte Kopstad, UD

- Det er grunnleggende for vårt militære engasjement at vi gikk inn i Afghanistan sammen, foretar justeringer sammen og at vi vil trekke oss ut sammen. Vi skal være stolte over det Norge har bidratt med i Afghanistan. Våre soldater stiller med høyt etterspurt kompetanse som gjør en virkelig forskjell på bakken, og Norge er i fremste rekke også når det gjelder sivil innsats, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nato vil starte uttrekket av  sine styrker innen 1. mai, og alle styrker vil etter planen være ute innen september. Den konkrete tidsplanen for når norske styrker skal trekkes tilbake vil utarbeides i tett dialog med Nato, og vil være klar på et senere tidspunkt.

Allierte har i rammen av Nato de siste månedene konsultert tett om veien videre for Natos militære tilstedeværelse i Afghanistan. Dagens møte i Nato var en del av denne prosessen.