Historisk arkiv

Norske bidrag til internasjonale operasjoner i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvaret fortsetter sitt internasjonale engasjement til neste år på om lag samme nivå som i dag. Det vil bli gjort justeringer dersom de sikkerhetspolitiske og operative behovene endrer seg.

- Forsvarets internasjonale virksomhet er en integrert og viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Vi har styrker ute for å bidra til den internasjonale sikkerheten, og for å ta vår del av ansvaret i NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Oversikt:

NATOs beredskapsstyrker
Norge opprettholder den langsiktige deltakelsen i NATO Response Force (NRF), i NATOs fremskutte bidrag i Baltikum, Enhanced Forward Presence (eFP) og i NATOs stående maritime styrker.

Norge viderefører innmeldingen til NATO Readiness Initiative (NRI) med en fregatt, en ubåt og en skvadron F-35 kampfly.

Norge vil delta med kampfly i en avgrenset periode i NATOs luftpatruljering på Island (IAP).                                                         

 

Afghanistan
Det norske spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) og det norske sanitetsbidraget i Kabul videreføres til neste år. De norske bidragene utgjør samlet om lag 95 personer. Bidraget kan bli endret dersom situasjonen tilsier det.

Norge viderefører også sitt finansielle bidrag på 60 mill. kroner årlig til afghanske sikkerhetsstyrker.

 

Midtøsten                                                                                                                                                             Norge viderefører i 2021 en ramme på om lag 70 personell i operasjon Inherent Resolve i Irak. Fokus er på rådgivning på strategisk nivå samt vakt og sikring. Regjeringen har løpende dialog med koalisjonen om tilpasninger av vår deltagelse.

Norge tar sikte på å bidra med om lag ti personell til NATO Mission Iraq (NMI).

Logistikkelementet i Jordan videreføres.

 

Sahel
Forsvaret fortsetter å delta i kapasitetsbyggingsinitiativ med mindre instruktør- og stabsoffiserbidrag i avgrensede perioder. Dette kan for eksempel dreie seg om den amerikanskledede, årlige kapasitetsbyggingsøvelsen Flintlock, et franskledet regionalt koordineringssenter i Senegal og et amerikanskledet kapasitetsbyggingsprogram i Niger.

 

FN
Deltagelse i FN-operasjoner er et viktig bidrag til internasjonal fred og sikkerhet og til en rettsstyrt verdensorden. Norsk deltakelse i FN-operasjonene UNTSO (Midtøsten) og UNMISS (Sør-Sudan), samt den flernasjonale observatørstyrken på Sinai (MFO) videreføres.

I FN-operasjonen MINUSMA (Mali) stiller Norge med stabsoffiserer og leirdrift. Norge vil stille et transportfly i første halvår 2021.

Cooperative Deployment
Norge vurderer å stille en fregatt i en amerikansk flåtegruppe i en firemåneders periode som innledes sent 2021, i rammen av samarbeidsprogrammet Cooperative Deployment. Flåtegruppen skal i 2021 seile i Atlanterhavet og Middelhavet. Regjeringen tar sikte på endelig beslutning om deltagelse første halvår 2021.


Kapasitetsbygging
Bidrag til kapasitetsbygging i Montenegro, Georgia, Bosnia-Hercegovina, Nord-Makedonia, Serbia og Ukraina videreføres i 2021.

 

Se flere detaljer på Forsvaret.no:

https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/operasjoner-og-ovelser/internasjonale-operasjoner