Historisk arkiv

Norske soldater har reist fra Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Mandag 30.8 avsluttet det norske feltsykehuset sin innsats på flyplassen Kabul, Afghanistan. Alt norsk personell fra Forsvaret er nå ute av Afghanistan og på vei hjem til Norge.

Det siste flyet med norsk personell fra feltsykehuset tok av fra Kabul kl 04.34 norsk tid, og er på vei til Tblisi.

- Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han vil ta mot flyet fra Kabul når det lander på Gardermoen.
- De siste dagene i Kabul har vært svært krevende for det norske personellet. I en kaotisk situasjon har de gjort alt de kan for å støtte evakuering, redde liv og hjelpe skadde. Jeg er imponert og vil takke alle for innsatsen de har lagt ned, sier han.

Fakta om det siste norske militære bidraget i Kabul
Norge har ledet feltsykehuset på flyplassen i Kabul. I tillegg har Forsvaret hatt personell for å støtte Utenriksdepartementet i evakueringen fra Afghanistan. Det inkluderer personell fra spesialstyrkene. Forsvaret har også stilt med C-130 transportfly for å frakte personell og materiell til og fra Kabul, og Norge har hatt personell i den multinasjonale luftbroen med C17-fly.

I Tbilisi har vi personell fra Brigade Nord der flyene fra Kabul mellomlander.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsterker/id2867935/

Oversikt over bidraget gjennom 20 år:
https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/internasjonale-operasjoner/innsikt-intops/kronologisk-utvikling-av-det-norske-bidr/id632365/

Priv. til red:

Forsvaret vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt for ankomst Gardermoen og oppmøtetidspunkt for presse når det er klart.

Mer info om dette her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/presse/pressemeldinger/presseinvitt-kabul

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og representanter for forsvarsledelsen vil møte det norske personellet når de lander på Gardermoen.Han vil være tilgjengelig for presse sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter Yngve Odlo, sjef Forsvarets spesialstyrker Torgeir Gråterud, sjef Forsvarets sanitet Jon Reichelt og sjef Luftforsvaret Rolf Folland, etter at de har snakket med de som er kommet hjem.

Forhåndspåmelding til: foh.info@mil.no

Personellet som kommer hjem fra Afghanistan vil bli skjermet en periode etter hjemkomst. Vi ber om at dette respekteres av media.

Bilder blir publisert i Forsvarets mediearkiv:  https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/forsvarets-mediearkiv