Historisk arkiv

Norge protesterer mot menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg tar avstand fra at dommen mot den saudiske menneskerettighetsforkjemperen Raif Badawi er iverksatt med pisking og anmoder om at dette stanses og Badawi frigis, sier utenriksminister Børge Brende. Han tok selv opp saken med H.K.H. prins Mohammed bin Nawaf bin Abdul Aziz Al-Saud i forbindelse med et møte i London i dag.

Norge protesterte da Badawi i fjor vår ble idømt en straff på 1000 piskeslag, ti års fengsel, ti års utreiseforbud og en bot på over halvannen million kroner, for å ha utøvd sin rett til å ytre seg om aktuelle politiske og religiøse spørsmål i det saudiske samfunnet. 

Norge har regelmessig tatt opp saken med saudiske myndigheter og i FNs menneskerettighetsråd. Forrige uke ble Norges protest, både mot dommen og iverksetting av denne med 50 piskeslag, fremført til den saudiske ambassaden i Oslo. Norges ambassadør til Saudi-Arabia har i dag fremført en tilsvarende protest overfor saudiske myndigheter og har bedt om at ambassaden får anledning til å besøke Badawi i fengselet. Ambassaden vil i tillegg protestere overfor den saudiske menneskerettighetskommisjonen så snart det lar seg gjøre. Saken har vekket sterke reaksjoner i en rekke andre land, deriblant USA, Canada, Storbritannia, og EU. 

- Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og dommen mot Badawi strider mot internasjonalt anerkjente rettsnormer. Jeg vil anmode saudiske myndigheter om å lytte til den massive protesten fra det internasjonale samfunnet. Jeg vil også anmode om at det settes en varig stopper for pisking og andre umenneskelige straffemetoder, sier utenriksministeren. 

Norge er meget bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia og har gitt uttrykk for dette ved en rekke anledninger. Siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013, har Norge tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia tre ganger i FNs menneskerettighetsråd. 

- Vi oppfordrer saudiske myndigheter til å etterleve internasjonale menneskerettighetsnormer. Det er myndighetenes ansvar å påse at disse rettighetene ikke brytes. Det er også deres ansvar å sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse, sier Brende.