Historisk arkiv

Svar på spørsmål om menneskerettighetsaktivist fra Saudi-Arabia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om hva ministeren vil gjøre til støtte for aktivisten Raif Badawi fra Saudi-Arabia.

Skriftlig spørsmål nr. 895 (2013-2014).
Datert 03.06.2014

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
På hvilken måte bidrar utenriksministeren til støtte for aktivisten Raif Badawi og andre saudiske menneskerettighetsforkjempere?

Utenriksministerens svar:
Norge er svært opptatt av menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Vi følger spesielt nøye spørsmål om ytrings- og organisasjonsfrihet, kvinners status i det saudiske samfunn, fremmedarbeideres status og behandling, samt den utstrakte bruk av dødsstraff som straffemetode. Det er mitt inntrykk at situasjonen for menneskerettigheter i Saudi-Arabia har blitt vanskeligere den senere tid. 

Vi har konsekvent oppfordret saudiske myndigheter til å etterleve sine forpliktelser etter internasjonal rett og konvensjoner på menneskerettighetsområdet. Det er myndighetenes ansvar å påse at disse rettighetene ikke brytes, og sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.

Våre bekymringer ble senest tatt opp av statssekretær Høglund da han møtte Saudi-Arabias Human Rights Commission i Riyadh 6. mai i år.

I tillegg arbeider Norge systematisk med disse spørsmål i ulike internasjonale fora, spesielt FNs menneskerettighetsråd, der Saudi-Arabia, som alle andre land, er gjenstand for gjennomgang i UPR-prosessen (Universal Periodic Reviews). Saudi-Arabia er nå dessuten selv medlem av FNs menneskerettighetsråd. Dette bør bety en ekstra forpliktelse til å etterleve internasjonale menneskerettighetsstandarder.    

Norge har tatt klar avstand fra dommen mot den saudiske menneskerettighetsforsvarer og blogger Raif Badawi, som nylig ble dømt til 1000 piskeslag for å ta til orde for religiøs liberalisering.  Vi har nær kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner og nærstående land om hvordan vi kan håndtere denne og andre saker på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Vi har nær kontakt med Amnesty International om Badawis sak og vil følge den nøye i tiden fremover.