Historisk arkiv

Svar på spørsmål om menneskerettighetsbruddene mot Raif Badawi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 1020 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Abid Raja (V) om når Norge tok opp menneskerettighetsbruddene mot Raif Badawi med myndighetene i Saudi-Arabia.

Skriftlig spørsmål nr. 1020 (2014-2015).
Datert 26.05.2015

Fra representanten Abid Raja (V) til utenriksministeren:
Når tok Norges ambassadør i Riyadh opp de alvorlige menneskerettighetsbruddene mot Raif Badawi overfor den offentlige menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia, og hvilke andre skritt vil statsråden ta for å legge press på saudi-arabiske myndigheter vedrørende Badawis situasjon?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia gir grunn til bekymring, og Norge oppfordrer konsekvent Saudi-Arabia til å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

Norge har tatt opp Raif Badawis situasjon en rekke ganger med saudiske myndigheter. Saken var tema i Utenriksdepartementets møte med den saudiske ambassaden i Oslo i januar samt nevnt spesifikt i statssekretær Bård Glad Pedersens innlegg i FNs menneskerettighetsråd 2. mars. Hans situasjon ble også tatt opp av statssekretær Pedersen da Norge i april i år møtte en delegasjon fra det saudi-arabiske Shurarådet. Videre hadde den norske ambassaden i Riyadh 4. mai et møte med den offentlige saudiske menneskerettighetskommisjonen om saken. Jeg har også gitt min støtte til Amnesty Internationals kampanje for løslatelse av Badawi. Da Badawis kone, Ensaf Haidar, besøkte Norge 19. mai, ble hun tatt imot i Utenriksdepartementet av statssekretær Morten Høglund.

Forrige landgjennomgang av Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd fant sted i 2013. Saudi-Arabia aksepterte da en norsk anbefaling om å fjerne alle hindre for ytringsfrihet og sikre bevegelsesfrihet for menneskerettighetsforsvarere. Disse forpliktelsene følger vi opp overfor saudiske myndigheter.

Norge vil fortsette å følge utviklingen på menneskerettighetsfeltet i Saudi-Arabia tett, spesielt når det gjelder respekt for ytringsfriheten og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. Vi vil fortsette å ta opp Badawis sak med saudiske myndigheter i relevante sammenhenger, og gjenta oppfordringen om at Raif Badawi må løslates.