Historisk arkiv

Global utdanningskonferanse i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge inviterer til global høynivåkonferanse om utdanning for utvikling 6.-7. juli. Målet er å fremme et globalt utdanningsløft for å nå FNs nye utviklingsmål. FNs generalsekretær Ban Ki-moon er forventet å delta. Regjeringssjefer og ministre fra 40 land, ledere for internasjonale organisasjoner og anerkjente globale pådrivere for retten til utdanning er invitert.

- Tusenårsmålene har bidratt til at antall barn som ikke går på skole er blitt redusert fra 100 til 58 millioner. Ikke minst går mange flere jenter på barneskole i dag enn for femten år siden. Likevel gjenstår mye: 58 millioner barn i barneskolealder og 63 millioner ungdommer går fortsatt ikke på skole. Kvaliteten på utdanningen er mange steder svært dårlig, sier statsminister Erna Solberg. 

Norge har tatt initiativ for å samle hovedaktører som kan mobilisere økt politisk vilje til å nå FNs tusenårsmål og de nye bærekraftsmålene for universell tilgang til grunnskoleutdanning og kvalitet i skolen. Statsminister Solberg, som sammen med Rwandas president Paul Kagame leder FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, vil åpne konferansen. 

- Den globale konferansen i juli skal ta oss et skritt nærmere målet om at alle jenter og gutter kan få en solid utdanning som gir dem et godt fundament for voksenlivet. Kvinners mulighet til utdanning gir ikke bare et bedre liv for en enkelt jente, men kan bidra til å løfte en hel landsby, sier statsministeren. 

- Det er avgjørende å øke investeringene i utdanning hvis vi skal klare å utrydde den ekstreme fattigdommen: ingen utdanning, ingen utvikling. Satsing på utdanning og kompetanse er også forutsetninger for å håndtere jobbutfordringen fremover. Bare frem til 2020 må det skapes 600 millioner nye jobber globalt. Det trengs et globalt løft for å sikre at flest mulig barn og unge får tilgang til en utdanning av god kvalitet. Norge tar en lederrolle for å få til dette blant annet ved å doble satsingen på utdanning frem til 2017, sier utenriksminister Børge Brende. 

Konferansen skal fremme innovative partnerskap, resultatorientert bistand og styrket nasjonal finansiering av utdanning i utviklingsland. I tillegg til ressursmobilisering er utdanning for jenter, utdanning i krise og konflikt, og kvalitet og læringsutbytte viktige tema.

Konferansens nettside http://www.osloeducationsummit.no/.