Forsiden

Historisk arkiv

Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Organisasjonen the International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) ble etablert i 2009 med det formål å fremme arbeidet med internasjonale retningslinjer for statlige investeringsfond – de såkalte Santiago-prinsippene. Norge er ikke medlem av organisasjonen, men støtter opp om prinsippene.

Santiago-prinsippene består av 24 generelle prinsipper (GAPP) og omhandler viktige aspekter som åpenhet, god styringsstruktur og forsvarlige investeringsprinsipper.

Finansdepartementet har nylig foretatt en gjennomgang av egenevalueringen av Statens pensjonsfonds etterlevelse av disse prinsippene.

Les evalueringene her: