Historisk arkiv

Historisk arkiv

Mat, mennesker og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023

Med denne handlingsplanen vil regjeringen styrke innsatsen for økt bærekraftig matproduksjon, god ernæring, jobb- og verdiskaping samt kapasitetsbygging og godt styresett. Vi skal spesielt arbeide for å nå småskalabønder og -fiskere, med et særlig fokus på de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara.

Fra forsiden av handlingsplanen.
Fra forsiden av handlingsplanen.

Les handlingsplanen her.