Historisk arkiv

Opphevelse av regel om kollektiv søksmålsrett fra 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Reglene i arbeidsmiljøloven om fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie oppheves.

Reglene om kollektiv søksmålsrett som nå oppheves, ble innført 1. juli 2013.