Tidligere statssekretær i SD Jon Georg Dale (Frp)

Perioden 16.10.2013-17.10.2014

Født: 1984

 

CV

Yrke

2010-2013 Politisk rådgjevar, FrPs Stortingsgruppe
2008-2010 Kraft Laks As
2007-2008 Johs Jacobsen kjøtt AS
2007-2007 Nortura avd. Ålesund
2006-2006 Forsvaret
2003-2006 Nortura avd. Ålesund

Politiske verv/styreverv

2013-2013 Styremedlem i Tussa Kraft AS
2009-2013 1. vara Stortinget frå Møre og Romsdal
2003-2013 Gruppeleiar Kommunestyret i Volda
2009-2011 Fylkestingmedlem i Møre og Romsdal
2007-2011 Medlem fylkeskulturutvalet
2007-2009 1. vara fylkestinget
2001-2013 Ei rekke mindre tillits- og folkevalgte verv