Tidligere arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)

Perioden 21.09.12 - 16.10.13

Født: 1969

Arbeidsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Utdanning:
1993-1996 Hovedfag historie, UiO 
1992-1993 Grunnfag geografi, London School of Economics
1989-1992 Grunnfag statsvitenskap og historie, UiO
1985-1988 Jessheim videregående skole

Politiske verv:
2009-2012 - Kulturminister
2008-2009 - Barne- og likestillingsminister
2007- Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk
2005- Første nestleder i KUF komiteen
2005- Medlem Arbeiderpartiets gruppestyre 
2002- Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre

Tidligere verv:
Fylkessekretær i Akershus AUF 1988-1989
Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005
Leder Ullensaker AUF 1985-1988
Medlem Styret i Akershus AUF 1986-1990
Medlem Styret i AUF 1990-1994, nestleder 1994-1996, leder 1996-2000
President Foreningen Nordens Sosialistiske Ungdom 2000
Visepresident International Union of Socialist Youth 2000-2001
Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband (NGS) 1987-1988
Medlem Styret i Redd Barna fra 2001
Medlem Styret i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 2003-2005
Medlem Styret for Falstadsenteret 2000-2005
Medlem Likestillingsutvalget Ullensaker 1987-1991
Elevrepresentant Skolestyret Akershus 1986-1988
Medlem Skoleutvalget Akershus 1989-1995
Medlem Utvalget for allmenne fagområder 1987-1989
Medlem Boligutvalget 2000-2002 (NOU)
Medlem Kvalitetsutvalget for grunnopplæring 2001-2003 (NOU)

Yrkeserfaring:
Fylkessekretær i Akershus AUF 1988-1989
Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005