Tidligere politisk rådgiver i AID Hadia Tajik (Ap)

(Perioden 01.12.2006–01.10.2009)

Født: 1983

Politisk rådgiver for arbeids‑ og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Utdanning

2005-2006

  

Jus, 1.-3. avdeling, Universitetet i Oslo

2004-2005

 

Master of Arts, menneskerettigheter, Kingston University, London.

2001-2004

 

Bachelor of Arts, journalistikk og fjernsynsproduksjon,Høgskolen i Stavanger                

     

   

Yrkeserfaring

2000-2006

 

Journalist og kommentator i en rekke medier, blant annet VG, Aftenposten og Morgenbladet.

     

   

Politisk erfaring

1999‑2003

 

Medlem i AUF, blant annet politisk nestleder i AUF i Rogaland

2006‑   Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Har også vikariert som politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og i Justis- og politidepartementet. 

 

Språk

Snakker og skriver norsk, engelsk, tysk, urdu og persisk (dari).