Historisk arkiv

Velkommen til barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Brosjyren "Velkommen til barnehagen" er sendt til alle landets kommuner og alle foreldre/foresatte skal motta denne brosjyren.

Brosjyren "Velkommen til barnehagen" er sendt til alle landets kommuner. Den enkelte kommune er ansvarlig for utsendelse til alle barnehager. Alle foreldre/foresatte skal motta denne brosjyren.

Folderen gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen (FUB). Folderen blir oversatt til engelsk, somali, arabisk, urdu, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. 

Folderen som sendes ut er på norsk. Brosyren er også oversatt til andre språk.

 

 Les folderen "Velkommen til barnehagen" her.

Velkommen til barnehagen - oversatt til Engelsk

Velkommen til barnehagen - oversatt til Nord-samisk  

Velkommen til barnehagen - oversatt til Somalisk

Velkommen til barnehagen - oversatt til arabisk  

Velkommen til barnehagen - oversatt til Polsk