Historisk arkiv

Nå kan du kikke forvaltningen i kortene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er lansert som den første av sitt slag i verden. – Fra og med i dag kan alle nå bestille innsyn i sentralforvaltningens dokumenter. Før var det kun journalister som kunne gjøre dette. OEP er åpenhet og demokrati i praksis, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er lansert som den første av sitt slag i verden.  – Fra og med i dag kan alle nå bestille innsyn i sentralforvaltningens dokumenter. Før var det kun journalister som kunne gjøre dette. OEP er åpenhet og demokrati i praksis, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.


Alle dokumenter som sendes til og fra departementer, direktorater og statlige etater blir journalført. På OEP.no er det mulig å bla og søke i postjournalene. Finner du noe interessant, kan du enkelt bestille innsyn i dokumentet.
- Åpenhet forutsetter tilgjengelighet. Med OEP kan både eksperter og nybegynnere på enkel måte skaffe seg oversikt og innblikk i statsforvaltningen. Vi har gjennom flere år sett hvor viktig tilgang til postjournaler er for pressen når det gjelder kritisk journalistikk. Jeg håper OEP blir et verktøy for demokrati og innbyggermedvirkning, sier fornyingsminister Aasrud.

Også tidligere har det vært mulig for alle å bestille innsyn i offentlige dokumenter, men det forutsatte at man kjente til en bestemt sak. Kun journalister har hatt en generell oversikt over hvilke saker som sendes til og fra for eksempel departementene.
- Med OEP får alle den tilgangen som før var forebeholdt journalister, dessuten gjør nå flere virksomheter enn før sine postjournaler tilgjengelig, sier statsråden.

Ved lansering 18. mai 2010 er alle departementene, Statsministerens kontor samt flere statlige virksomheter med i OEP. Flere virksomheter vil bli faset inn etter hvert som disse er klare til å delta. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har forvalnings- og administrasjonsansvaret for tjenesten. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har hatt ansvaret for utviklingen av OEP.

Lær mer og ta i bruk OEP på www.oep.no