Historisk arkiv

Ministererklæring om eForvaltning vedtatt i Lisboa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ministre fra EU og EFTA, i alt 33 land, vedtok torsdag en ministererklæring om elektronisk forvaltning. Fra Norge deltok statsråd Heidi Grande Røys, som er ansvarlig for IKT-politikken. Ministererklæringen er nå tilgjengelig i engelsk språkdrakt.

Ministre fra EU og EFTA, i alt 33 land,  vedtok torsdag en ministererklæring om elektronisk forvaltning. Fra Norge deltok statsråd Heidi Grande Røys, som er ansvarlig for IKT-politikken. Ministererklæringen er nå tilgjengelig i engelsk språkdrakt.

Erklæringen forplikter landene til blant annet å samarbeide for bedre elektronisk samhandling på tvers av landegrensene, redusere administrative byrder, utvikle en eForvaltning som favner alle og som fremmer åpenhet og demokrati, og utveksle erfaringer om ideer og løsninger innenfor elektronisk forvaltning.

Les også: