Tidligere fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)

(Perioden 20.10.09-16.10.13)

Født: 1960

Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, den statlig arbeidsgiverpolitikken og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.