Tidligere statssekretær Raimo Valle (Ap)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Perioden 20.10.09-24.08.12


Født: 1965