Historisk arkiv

Veterandagen 8. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen ble markert 8. mai med en rekke arrangementer på Akershus festning. – Vi vil bruke denne dagen til å hedre alle våre veteraner, fra den annen verdenskrig og fram i dag, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen ble markert 8. mai med en rekke arrangementer på Akershus festning. Markeringen skal gjennomføres årlig. – Vi vil bruke denne dagen til å hedre alle våre veteraner, fra den annen verdenskrig og fram i dag, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsminister Grete Faremo talte ved kransenedleggelse på retterstedet, Akershus festning. - Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter
Forsvarsminister Grete Faremo talte ved kransenedleggelse på retterstedet, Akershus festning. - Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.

Forsvarsminister Grete Faremo ved retterstedet, Akershus festning. - Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter
Forsvarsminister Grete Faremo ved retterstedet, Akershus festning. - Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.

Svært mange tilbrakte dagen på festningen i det strålende solskinnet. De første fikk med seg kransenedleggelser ved Retterstedet og i Minnelunden, før det bar av gårde i prosesjon til Domkirken og høymesse der.

Veteraner fra Andre verdenskrig. - Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter
Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.

- Soldatene som er ute i internasjonale operasjoner i dag, sloss for de samme verdiene som generasjonene før dem sloss for under andre verdenskrig, sa Faremo i sin tale. - De er villige til å gå inn i krevende og risikofylte oppdrag for at andre skal få sikkerhet og trygghet. Derfor går det en lang og ubrutt linje fra vår egen motstandskamp for nærmere 70 år siden og til krigshandlingene i Afghanistan i dag,

På festningen var det Åpen dag for hele familien, med konserter og underholdning for store og små. Det var stilt ut materiell og kjøretøyer som brukes i operasjoner i Afghanistan, og som var populære klatrestativer for de minste.

Forsvarssjef Harald Sunde tildeler oberst Eirik Johan Kristoffersen krigskorset med sverd. Statsminister Jens Stoltenberg. - Foto: Forsvaret
Forsvarssjef Harald Sunde tildeler oberst Eirik Johan Kristoffersen krigskorset med sverd. - Foto: Forsvaret

Statsminister Jens Stoltenberg holdt tale for de tre som mottok nasjonens høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd; Trond André Bolle, som fikk medaljen post mortem, Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian. Alle fikk utmerkelsen for tapperhet og fremragende ledelse i flere krevende operasjoner i Afghanistan. 

- 120 000 norske soldater har vært med i internasjonale operasjoner siden 1945 og fram til i dag. sa Grete Faremo. - På vegne av regjeringen vil jeg takke for den viktige innsatsen dere har gjort. Dere har vært villige til å gå inn i risikofylte og krevende oppdrag for å skape et bedre liv for andre mennesker.

Forsvarsminister Grete Faremos taler på veterandagen:

Utenriksminsiter Jonas Gahr Støres tale ved lunsj for veteraner