Historisk arkiv

Priv til red:

FATF trapper opp kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Financial Action Task Force(FATF) møtes i Paris denne uken. FATF er det ledende internasjonale organ for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. De fleste OECD land, samt blant annet Russland, Kina og India er medlemmer av FATF.

- Møtet i Paris skal revidere FATFs retningslinjer. Endringene tar sikte på å gi bedre redskaper i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi vil legge opp til en risikobasert tilnærming slik at myndigheter og virksomheter bruker mest ressurser på de alvorligste truslene, sier Bjørn Skogstad Aamo. Skogstad Aamo er i dag visepresident i FATF og Norge overtar til sommeren presidentskapet.

FATF avholder pressekonferanse om de nye retningslinjene i OECDs hovedkvarter i Paris torsdag 16 februar kl 11.00 og Bjørn Skogstad Aaamo er tilgjengelig for kommentarer etter konferansen.

Nærmere informasjon:
Finansdepartementets pressetelefon 22 24 44 11 (for kontakt med Skogstad Aamo), eller Helen Fisher, OECD media relations + 331 45 24 80 97.