Historisk arkiv

Rapport om eierbegrensningsregler for børs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statssekretær Ole Morten Geving mottok i dag en rapport med forslag til endringer i dagens eierbegrensningsregler for børser og verdipapirregistre. Arbeidsgruppen anbefaler å beholde en generell eierbegrensning, men at taket heves fra ti til tyve prosent. Det foreslås også at at en annen børs, samt lignende foretak, skal kunne erverve alle aksjene i en norsk børs.

Statssekretær Ole Morten Geving mottok i dag en rapport med forslag til endringer i dagens eierbegrensningsregler for børser og verdipapirregistre. Arbeidsgruppen anbefaler å beholde en generell eierbegrensning, men at taket heves fra ti til tyve prosent. Det foreslås også at at en annen børs, samt lignende foretak, skal kunne erverve alle aksjene i en norsk børs.

- Dagens eierbegrensningsregel har som formål å sikre uavhengigheten og integriteten i norske børser og verdipapirregistre. Utviklingen i det europeiske børsmarkedet de senere år har ført til at det er naturlig med en bred gjennomgang av om dagens eierbegrensningsregler fortsatt er best egnet til å ivareta disse hensynene, eller om det finnes andre og bedre måter, sier statssekretær Geving.

Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, som har hatt i oppdrag å utrede behovet for endringer dagens regler. I dag er det slik at ingen i utgangspunktet kan eie mer enn ti prosent av aksjene i en norsk børs eller verdipapirregister. 

Arbeidsgruppen ble oppnevnt 28. juni 2007, og har vært ledet av professor dr. juris Filip Truyen. Arbeidsgruppens flertall foreslår å beholde en generell eierbegrensningsregel, men det foreslås å heve dagens tak på 10 prosent til 20 prosent. Det foreslås i tillegg at en annen børs, samt lignende foretak, skal kunne erverve alle aksjene i en norsk børs, forutsatt at erververen og ervervet oppfyller nærmere lovbestemte skjønnskriterier.

Arbeidsgruppens rapport vil nå sendes på alminnelig høring.

Se også pressemelding fra arbeidsgruppen.

For mer informasjon, vennligst kontakt informasjonsenheten på telefon 22 24 44 11