Ot.prp. nr. 34 (2006-2007)

Om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandel­loven) og lov om regulerte markeder (børsloven)

Om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandel­loven) og lov om regulerte markeder (børsloven)

Les dokumentet

NOU 2005: 17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper) NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget