Rapport om eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs m.v.)

Finansdepartementet nedsatte 28. juni 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere gjeldende eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs, oppgjørssentral, verdipapirregistre). Arbeidsgruppens rapport finnes her (pdf).