Høring - utkast til utfyllende forskrift til lov om verdipapirhandel og lov om regulerte markeder (MiFID-forskriften)

Resultat: Forskrift 29. juni 2007 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), forskrift 29. juni 2007 om regulerte markeder (børsforskriften) og forskrift 29. juni 2007 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2007