NOU 2006: 3

Om markeder for finansielle instrumenter

Om markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet

Les dokumentet