NOU 2006: 3

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om markeder for finansielle instrumenter

Om markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet

Les dokumentet