Historisk arkiv

Informasjonsutvekslingsavtale med Panama

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I dag undertegner Norge, sammen med de øvrige nordiske land, en informasjonsutvekslingsavtale med Panama. Norge har nå undertegnet informasjonsutvekslingsavtaler med 39 land som OECD har definert som skatteparadiser.

- Fra før har Panama kun en slik avtale med USA, så dette er et gjennombrudd vi er stolte av, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Avtalen med Panama er svært viktig fordi landet er en gjenganger i saker om skatteundragelser. Nå vil det heller ikke lenger være mulig å flytte skjulte midler fra andre skatteparadiser vi har informasjonsutvekslingsavtaler med til Panama.

De nordiske landene jobber nå med å få avtaler med Hong Kong, De Forente Arabiske Emirater, Jamaica og Botswana. Lykkes vi med dette vil de nordiske landene være de første som har informasjonsutvekslingsavtaler med alle land og jursdiksjoner som OECD definerer som skatteparadiser.

- Å få på plass disse avtalene er svært viktig i arbeidet med å stanse norske skattytere som prøver å skjule kapitalplasseringer og inntekter for skattemyndighetene. Det nordiske samarbeidet har vært en suksesshistorie siden oppstart i 2006, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Avtalene er et resultat av det nordiske skatteparadisprosjektet i regi av Nordisk Ministerråd. Avtalene vil gi skattemyndighetene rett til å innhente opplysninger om blant annet bankkonti, om eierskap til selskaper og om rettigheter i truster og stiftelser som er opprettet i disse lukkede finanssentrene.

For å opprettholde kampen mot internasjonale skatteunndragelser og forsikre oss om at informasjonsutvekslingsavtalene blir brukt effektivt, har de nordiske landene etablert arbeidsgruppen Den nordiske arbeidsgruppen mot internasjonale skatteunndragelser (NAIS). Gruppen skal koordinere det nordiske samarbeidsprosjektet, dele erfaringer og beste praksis, holde kontakten med landene vi har avtaler med og spille en aktiv rolle i organisasjoner som jobber for åpenhet og informasjonsutveksling.