Tidligere statssekretær Roger Schjerva (SV)

(Perioden 17.10.2005 - 16.10.2013)

Født: 1968
Gift, 2 barn
 

Utdanning
1998-2000 Tredje avdeling, Sosialøkonomi, Universitet i Oslo
1997 Semesterstudie i Europeisk integrasjon, Høgskolen i Agder
1996-1997 Andre avdeling Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo
1993 Mellomfag Sosialøkonomi, Universitetet i Tromsø
1987 Bø videregående skole

Arbeidserfaring
2005-2013 Statssekretær, Finansdepartementet
1999-2005 Sekretariatsleder, SVs stortingsgruppe
1998-2000 Politisk rådgiver, Stortingets finanskomite, SVs stortingsgruppe
1993-1995 Politisk sekretær, Oslo SV
1990-1992 Partisekretær, SVs ungdomsorganisasjon (SU)
1989 Valgkampsekretær, Telemark SV
1987-1998 Korttidsstillinger eller deltidsstillinger innen organisasjonsarbeid, bygningsbransjen, hotellnæringen og pleie- og omsorgsektoren.

Offentlige styreverv
1999-2005 Medlem av Oslo Havnestyre
2000-2005 Medlem av Folketrygdfondets styre

Annet
2012/2013 Sommerkurs på LSE (London School of Economics) i corporate finance (2012) og financial market regulation (2013)
2003-2004 Lederutviklingskurs IML (Institutt for medskapende ledelse)
1985-2005 Lokale og sentrale lederoppgaver i SU, SV, NGS (elevorganisasjon), studentpolitikk, LO med mer
2003/2005 Troppsjefkurs I (2003) og II (2005) i Forsvaret, Heimevernet

Til toppen