Historisk arkiv

Nytt isgående forskningsfartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen vil utrede behovet for moderne forskningsfartøy som er egnet til å operere langt mot nord. Et slik skip vil bidra til nødvendig informasjon for politiske beslutninger og forvaltning av nordområdene. Det gjelder utviklingen av petroleumsnæringen og fiskerinæringen og det gjelder overvåking og økt forståelse av miljø, klima og ressursene i nord.

Pressemelding

Nr.: 105/2006
Dato: 01.12.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen mob. 480 64 549

Nytt isgående forskningsfartøy

Regjeringen vil utrede behovet for moderne forskningsfartøy som er egnet til å operere langt mot nord. Et slik skip vil bidra til nødvendig informasjon for politiske beslutninger og forvaltning av nordområdene. Det gjelder utviklingen av petroleumsnæringen og fiskerinæringen og det gjelder overvåking og økt forståelse av miljø, klima og ressursene i nord.

Havområdene i nord er et av verdens viktigste spiskammer samtidig som de er sårbare. Arktis er et nøkkelområde fordi det er ekstra utsatt som ”endestasjon” for forurensinger fra sørlige breddegrader.

Det er behov for omfattende geologisk kartlegging i nordområdene. Et flerbruksskip med muligheter til å gå igjennom tykk is og med utstyr til å foreta grunne boringer og innsamling av seismikk vil bety mye for den geologiske kartleggingen. Dette vil sette Norge i førersetet når det gjelder denne type undersøkelser i nord. Et nytt forskningsfartøy vil også være viktig i forbindelse med undervisning og utdanning.

Den norske flåten av forskningsfartøy består av 12-14 fartøy. Flere av fartøyene er modifiserte fiske- eller fangstfartøy. Fire av fartøyene vil være over 30 år gamle innen 2010.

Det må gjennomføres en grundig planleggingsprosess før det eventuelt kan fattes endelig vedtak om bygging av fartøy. I den sammenheng skal også de norske planene ses i sammenheng med andre lands planer.

Prosessen forankres i Fiskeri- og kystdepartementet og gjennomføres i samarbeid med Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet.