Historisk arkiv

Fortsatt gode resultater i kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

For tredje år på rad er det ikke avdekket ulovlig overfiske av torsk og hyse i Barentshavet.

– Innsatsen mot ulovlig fiske har gitt oppløftende resultater, og bidrar til at vi i dag opplever et fiskeri i Barentshavet og Norskehavet nærmest uten historisk sidestykke, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det er Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon som har gjennomført denne undersøkelsen av ulovlig overfiske, som blant annet innebærer sammenstilling på fartøynivå samt beregninger av totaluttaket for torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet for 2011.

– Vårt felles arbeid med Russland har vært en viktig faktor for den positive bestandsutviklingen vi ser for torsk og hyse, og det er en bekreftelse på at det nytter med målrettede tiltak for å motvirke ulovlig fiske, sier Berg-Hansen.

Rapporten fra Blandakommisjonen (vedlegg)

Kontakt: Pressevakt FKD 22 24 66 99