Tidligere helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tidligere helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

(Periode 20.10.09 - 21.09.12)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.

Født: 1949

EDB-ingeniør. 20 års erfaring i informasjonsteknologi fra privat og offentlig sektor innen områdene systemutvikling og ledelse. Kommunalråd i Bergen kommune fra 2003.

Politiske verv:
1991- 
Medlem av bystyret, Bergen kommune
 
1991 - 2000
Medlem av formannskapet, Bergen kommune
 
1992
Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen
 
1995 - 1998
Kommunalråd og leder av hovedutvalg for skole, Bergen kommune
 
1997 - 1999
Leder av Hordaland Arbeiderparti
 
1998 - 1999 
Varaordfører, Bergen kommune
 
1998 - 1999  
 Leder av hovedutvalg for fritid og kultur, Bergen kommune
 
1998 - 2000
Styreleder i Kulturby Bergen 2000
 
1999 - 2001
 President i Organization of World Heritage Cities (OWHC)
 
 
1999 - juni 2000
Ordfører, Bergen kommune
 
Juni 2000 - oktober 2003
Byrådsleder i Bergen kommune etter innføring av parlamentarisme
 
2001 -
Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet
 
Oktober 2003 -
Kommunalråd og leder av Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune

Oktober 2005 – oktober 2009
Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister)

Oktober 2009 -
Helse- og omsorgsminister