Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Gjennomføring av Dublin III

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til lovendringer for å gjennomføre ny Dublin-forordning. Den viderefører Dublin-samarbeidet og styrker rettssikkerheten til asylsøkere.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til lovendringer for å gjennomføre ny Dublin-forordning. Den viderefører Dublin-samarbeidet og styrker rettssikkerheten til asylsøkere.

– Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asylpolitikk. De foreslåtte endringene i utlendingsloven skal sikre at Norge overholder sine forpliktelser i samarbeidet, sier statssekretær Kristin Bergersen.

Dublin-samarbeidet skal bidra til at asylsøkere i samarbeidslandene får søknaden sin forsvarlig behandlet, samtidig som man unngår at flere land behandler samme søknad. Den 12. juni i år vedtok EU ny Dublin-forordning, ofte kalt Dublin III, som skal gjelde fra januar 2014.

– Den nye forordningen er ett skritt videre i arbeidet med å sikre alle mennesker som søker beskyttelse i Europa en rettssikker og effektiv prosess, sier Bergersen.

En viktig presisering er at enslige, mindreårige asylsøkere som har nære slektninger i et medlemsland – herunder søsken, onkel, tante eller besteforeldre – skal få søknaden sin behandlet i det landet. Nå omfatter tilsvarende bestemmelse bare ektefeller, foreldre og egne barn. Den nye forordningen innfører også en prosedyre for varsling og informasjonsutveksling, som skal bidra til å løse utfordringene som oppstår dersom asylsystemet i et samarbeidsland blir overbelastet.

Høringen gjelder spørsmålet om hvordan forordningen skal gjennomføres i norsk rett, ikke om den skal gjennomføres. Regjeringen vil til høsten foreslå for Stortinget at Norge forplikter seg til den nye forordningen.

Til toppen