Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tidligere forsknings- og høyere utdannings-minister Tora Aasland (SV)

(Periode 18.10.07 - 23.03.12)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har ansvar for politikken knyttet til universitet og høgskoler, forskning, studiefinansiering og fagskoleutdanning.

Født: 1942

Rikspolitiske verv

1989-1993 visepresident i Odelstinget

1985-1993 representant for Akershus på Stortinget

Kommunalpolitiske verv

1975-1979, 1979-1983: Medlem Nesodden formannskap

Tillitsverv i SV

1975-1983: Medlem Styret for Nesodden SV

1983-1985: Leder Nesodden SV

1983-1985: Leder SVs prinsipp-programkomite

1983-1987: Politisk og organisatorisk nestleder Sosialistisk Venstreparti

1990-1992: Leder Akershus SV

 

Utdanning

1973: Cand.sociol., Universitetet i Oslo

1965: Eksamen Norske Kvinners Nasjonalråds sosialskole

1962: Eksamen Colby Jr. College, N. Hampshire, USA  


Yrke

Fylkesmann i Rogaland fra 1993 (utnevnt oktober 1991)

Generalsekretær Norsk Faglitterær Forfatterforening 1983-1985

Forsker ved Gruppen for ressursstudier 1982-1983

Vikariat som instituttleder ved Institutt for samfunnsforskning 1980-1981

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning 1976-1982

 

Andre verv

Leder Styret for Språkrådet fra 2006

Leder Utvalg som skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren fra 2003

Leder Klagenemnd for Eierskapstilsynets vedtak 1999-2002

Leder Styret for Kompetanseutviklingsprogrammet fra 2000

Nestleder Utvalget for høgre utdanning 1998-2000 (Mjøs-utvalget)

Medlem Oppgavefordelingsutvalget 1998-2000

Medlem Granskingsutvalget for å kartlegge de faktiske forhold i Lillehammer-saken 1998-2000

Leder Arkeologisk museum i Stavangers styre fra 1996

Medlem Rådet for Skriftkulturs styre 1985-1987

Varamedlem Styret for Kopinor 1984-1986

Medlem Tempoutvalget om petroleumsvirksomhetens framtid 1982-1983 

Medlem Rådgivende komite for energiforskning (REF) 1980-1986

Medlem Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1978-1983, leder 1983-1984 

Medlem Forbrukertvistutvalget 1978-1981 

Medlem Levekårsutvalget 1978-1980 

Varamedlem Markedsrådet 1975-1985

Medlem Prisreguleringsutvalget på fast eiendom 1975-1981 

Kommandør av St. Olavs Orden 2005