Historisk arkiv

Nye forsøk med internettstemming i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Gode erfaringer fra forsøket i 2011 gjør at regjeringen vil gjennomføre forsøk med internettstemmegivning også ved stortingsvalget i 2013. – Vi trenger mer kunnskap før vi konkluderer om dette er en framtidig måte å stemme på for alle velgere i Norge, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken.

I en proposisjon som blir lagt fram fredag 14. desember 2012, blir Stortinget orientert om at regjeringen ønsker å gjennomføre forsøk med internettstemmegivning ved stortingsvalget i 2013. De ti kommunene som deltok i forsøket ved forrige valg er invitert til å være forsøkskommuner i 2013. Det samme er kommunene Larvik og Fredrikstad.

Evalueringen av forsøket i 2011 viser at velgerne har høy tillit til valggjennomføringen.  Hele 92 prosent av velgerne i forsøkskommunene er positive til elektronisk stemmegivning. De mener dette var en enkel og praktisk måte å stemme på. Når det gjelder velgere ellers i landet, er hele 75 prosent positive til stemmegivning via Internett. 

Et av de viktigste funnene fra evalueringen er at tilgjengeligheten økte for velger­grupper som i dag ikke opplever full tilgjengelighet ved valget.

- Velgere med nedsatt funksjonsevne fikk stemme alene og uten hjelp for første gang. Dette omfatter blant annet blinde og svaksynte velgere. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra Norges Blindeforbund, som ønsker et forsøk i 2013 velkommen, sier Sandbakken.

Evalueringen av forrige valg viser ingen tegn til  at brudd på prinsippet om hemmelighold er mer utbredt i forsøkskommunene enn i resten av landet. De som stemmer via Internett er heller ikke mer utsatt for forsøk på utilbørlig påvirkning eller stemmekjøp enn andre velgere.

Forskerne peker på at at internettstemmegivning reiser flere ubesvarte spørsmål som denne evalueringen ikke gir svar på og at det er behov for videre utprøving og forskning. Vi vet for lite om hvorvidt internettstemmegivning på sikt innvirker på valgdeltagelsen. Dessuten kan hvilke grupper som velger å stemme via Internett, endre seg over tid.

De ti kommunene som deltok i forrige forsøk og som også vil få delta i 2013 er: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

Mer informasjon i proposisjonen.