Historisk arkiv

Valdagen blir 9. september 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I statsråd i dag er valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet 2013 fastsett til måndag 9. september 2013.

Kvart einskilt kommunestyre kan vedta om det i deira kommune skal haldast val også søndag 8. september 2013.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00