Tidligere kommunal- og regionalminister Åslaug Marie Haga (Sp)

(Perioden 17.10.2005–21.09.2007)

Født: 1959

Politiske verv

2005-

Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2001-2005

Stortingsrepresentant for Akershus

1999-2000

Statsråd, Kulturdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1999

Statssekretær, Statsministerens kontor, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1997-1999

Statssekretær, Utenriksdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1990

Personlig sekretær, Utenriksdepartementet, Jan P. Syses regjering

1989

Personlig sekretær, Departementet for utviklingshjelp, Jan P. Syses regjering

1995-1997

Medlem Ås kommunestyreMedlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2001-2005

Stortingets presidentskap

2001-2005

Den utvidede utenrikskomiteen

2001-2005

Utenrikskomiteen

2001-2005

Lagtinget

2001-2005

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

2001-2005

Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingYrkeserfaring

2000-2001

Internettrådgiver, IT-selskapet Framfab

1995-1997

Underdirektør multilateral avdeling, Utenriksdepartementet

1994- 1995

Byråsjef Asia- og Latin-Amerika kontoret, Utenriksdepartementet

1991-1994

Ambassadesekretær ved ambassaden i New Delhi, Utenriksdepartementet

1991

Regionalrådgiver for Asia, Utenriksdepartementet

1987-89

Ambassadesekretær ved FN-delegasjonen i New York, UtenriksdepartementetUtdanning

1985-87

Aspirantkurs i Utenriksdepartementet

1985

Hovedfagskurs i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1984

Cand.Mag. (historie, statsvitenskap og sosiologi), Universitetet i OsloAndre verv

1997

Varamedlem for styret for Norsk utenrikspolitisk institutt

1997

Medlem styret for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet