Tidligere politisk rådgiver Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

Født: 1984

Politiske verv
2009 -         Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet
2009 - 2009 Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet
2007 - 2009 Hovedutvalgsleder for kultur og identitet, Telemark Fylkeskommune
2007 - 2009 Styreleder Telemarkkonsertar AS
2003 - 2009 Medlem Telemark Fylkesting
2003 - 2007 Medlem Nome kommunestyre
2005 - 2008 Styremedlem Nordiska Centerungdomens Förbund, presiden 2006 - 2007
2001 - 2005 Sentralstyremedlem i Senterungdommen

Yrkeserfaring
2007 - 2007 Valgkampsekretær Grenland for Telemark SP 
2007 - 2007 Holla og Lunde Sparebank, ferievikar
2006 - 2006 Melum Bo- og servicesenter, ferievikar Skien kommune
2005 - 2005 Valgkampsekretær for Senterungdommen sentralt
2004 - 2004 Melum Bo- og servicesener, ferievikar Skien kommune
2003 - 2003 Ringsevja Bo- og servicesenter og Vesleheimen, ferievikar Nome kommune
2000 - 2002 Deltidsansatt Dahl’s bakeri, avdeling Ulefoss
1998 -         Ferievikar Nome Avløserlag 

Utdanning
2007 - 2010 Master i økonomisk styring, Norges Handelshøyskole
2004 - 2007 Bachelor i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole
2003 - 2004 Ringerike Folkehøyskole, internasjonale spørsmål og media
2000 - 2003 Skien videregående skole, allmennfaglig studieretning.