Tidligere statssekretær Guri Størvold (Sp)

Født: 1976

Politiske verv

2008-2009 Statssekretær i Samferdselsdepartementet
2007-2008 Statssekretær i Olje- og energidepartementet
2005-2007 Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet
1999-2002 Styremedlem i Senterungdommens sentralstyre
1999-2000 Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet
1995-1999 Kommunestyrerepresentant i Steinkjer

Yrkeserfaring
 
2001-2005 Medierådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe
2000-2001 Internettredaktør og researcher i nyhetsavdelingen i NRK (Redaksjon 21)
2000         Arrangør og presseansvarlig på arrangementet ”Sommerleir på Stortinget”
1996-1999 Arbeidende styreleder i Norges Bygdeungdomslag

Utdanning
 
1996-2000 Ex.phil, ex.fac og grunnfag statsvitenskap på NTNU/Universitetet i Oslo
1993-1995 Steinkjer videregående skole, allmennfag

Andre verv
 
2001-2002 Styremedlem i Leieboerforeningen
1998-2001 Medlem arbeidsutvalget for Gruppe 2050 i Verdikommisjonen
1996-1999 Styremedlem i Norges Bondelag
1994-1999 Bygdepolitisk nestleder (94-96) og leder i Norges Bygdeungdomslag (96-99)
1996 og 1999 Har jobbet med utviklingsarbeid på landsbygda i Guatemala i to perioder
1986-        Diverse styreverv lokalt i 4H, verv lokalt og på fylkesplan i Senterungdommen, verv på fylkesplan i Norges Gymnasiastsamband, verv lokalt og på fylkesplan i Norges Bygdeungdomslag, medlem i elevråd og skoleutvalg og verv på fylkesplan og sentralt i Ungdom mot EU