Historisk arkiv

200 000 kroner til oppretting av Kunstsentrene i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kulturministeren løyver 200 000 kroner til Kunstsentrene i Norge, ein organisasjon som skal styrkje og synleggjere kunstsentra sin posisjon i samfunnet.

Kulturministeren løyver 200 000 kroner til Kunstsentrene i Norge, ein organisasjon som skal styrkje og synleggjere kunstsentra sin posisjon i samfunnet.

Kunstsentrene i Norge er ei landsforeining for dei 15 kunstnarstyrde visningsstadene i Noreg. Landsforeininga skal styrkje kunstsentra sine landsdekkjande nettverk og formidling av visuell kunst.

Kontaktperson for Kunstsentrene i Norge er styreleiar Rikke Komissar, mobil 45 27 06 34.