Historisk arkiv

Kulturdepartementet

Ressursgruppe for større mangfold oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Anniken Huitfeldt har oppnevnt en gruppe som skal samarbeide med kulturinstitusjonene om bredere mangfold.

Gruppen består av fem personer som selv skal bestemme hvilke institusjoner de skal oppsøke. Målet er å oppnå større sosial inkludering ved å gjøre mottakere av statlig kulturstøtte mer bevisst på sine egne strategier i dette arbeidet.

- Gruppen må sees i sammenheng med departementets overordnede målsetting: å gjøre kulturelt mangfold til et selvfølgelig og gjennomgående trekk ved institusjonenes virksomhet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Institusjonene rapporterer allerede om sitt arbeid med kulturelt mangfold i programvirksomhet, publikumsarbeid og personalpolitikk.  Gruppen skal på grunnlag av utvalgte institusjoners rapportering og ved direkte kontakt med institusjonene, vurdere hvordan institusjonene gjennom sin strategi og praksis ivaretar kulturelt mangfold i samsvar med rapporteringskrav.  Gruppen skal komme med innspill til departementet om hvordan institusjonene og departementet kan bidra til at målsettingen nås.

Både program-, publikums- og personalprofil er gjenstand for undersøkelser og diskusjon i gruppens arbeid. Spørsmål som gruppen skal ta opp er blant annet hvordan institusjonene arbeider for å nå minoritetspublikum, hvordan de jobber for bred rekruttering av ansatte og ikke minst hvilke føringer dette legger på institusjonenes kunstneriske produksjon.


Gruppens medlemmer:


• Liv Hege Skagestad (gruppeleder): Plan- og utviklingsleder i Bondeungdomslaget i Oslo. Her har Skagestad vært initiativtager til prosjektet Den mangfoldige scenen, som hun fortsatt leder. Hun har tidligere arbeidet med blant annet kulturminneforvaltning i Miljøverndepartementet.
• Sampda ”Samsaya” Sharma er en indisk-norsk sanger og skuespiller som nå er veletablert i Norge.  Hun har medvirket i Ungdommens Kulturmønstring, og i NM i Rock havnet hun og bandet hennes i sin tid på andreplass. Hun har gitt ut en rekke plater og har medvirket som skuespiller i flere filmer. Samsaya har også arbeidet innen tv og radio.   
• Mostafa Pourbayat: Rådgiver for Hedmark fylkeskommunes flerkulturelle satsning siden 1998. 20 års erfaring med flerkulturelt arbeid. Pourbayat har bakgrunn som samfunnsviter med utdannelse innen ledelse. Han har blant annet vært med på å bygge opp Glomdalsmuseets flerkulturelle kompetansesenter. Har vært saksordfører for Hedmark fylkeskommunes kulturplan, Det flerkulturelle Hedmark. Var medlem av referansegruppa for mangfoldsåret. Bosatt i Hedmark.
• Nefise Özkal Lorentzen, filmskaper. Har laget en rekke dokumentarfilmer med relevans for flerkulturalitet, blant annet ”Gender me”- om islam og homofili, ”Det hendte den gang, det hender i dag”- om norske krigsveteraner og dagens flyktninger, samt en tv-produksjon for barn om et flerkulturelt miljø på Nesodden. Özkal Lorentzen har undervist i film og hatt flere oppdrag for Den Kulturelle Skolesekken. Bosatt på Nesodden.
• Kjell Magne Mælen, dekan ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Kjell Magne Mælen har Norges eneste doktorgrad i publikumsutvikling. Han har bred yrkeserfaring, både som lærer i grunnskolen, journalist, høyskole - og universitetslektor og med flere stillinger innen for offentlig forvaltning på fylkesnivå.