Historisk arkiv

Minnesmerker og hedring etter angrepene 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes to minnesmerker etter 22.juli, både i Oslo og i tilknytning til Utøya. Regjeringen setter ned en styringsgruppe som skal utrede og foreslå utforming av minnesmerkene. Minnesmerkene skal hedre omkomne, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige. Gruppen skal ledes av Åse Kleveland.

- Minnesmerkene skal både ivareta minnene etter de omkomne og representere en kollektiv hedring av frivillige, overlevende og hjelpemannskaper. Navnene på de omkomne skal inngå i, eller framkomme i tilknytning til, minst ett av minnesmerkene, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. 

Styringsgruppa skal ha representanter fra Kulturdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, AUF, den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene og de berørte i regjeringskvartalet. Styringsgruppen skal ha nær dialog med Oslo kommune og Hole kommune om lokalisering av minnesmerkene og skal legge fram sin innstilling til Kulturdepartementet innen 1. april 2012.

Det opprettes ikke særskilte individuelle hedersbevisninger knyttet til 22. juli.
Det kan likevel gis individuell heder innenfor gjeldende ordning med medaljer og dekorasjoner.