Historisk arkiv

Hovedfordelingen:

Historisk arkiv
Hovedfordelingen:

Fortsatt økning til friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

12,5 millioner kroner av spillemidlene i 2012 går til friluftstiltak for barn og ungdom.

12,5 millioner kroner av spillemidlene i 2012 går til friluftstiltak for barn og ungdom.

- Regjeringen legger stor vekt på betydningen av friluftsliv, spesielt for barn og ungdom, og vi har derfor økt tilskuddet til friluftstiltak for barn og ungdom med en halv million kroner i forhold til 2011. Samlet har tilskuddet til disse tiltakene blitt mer enn doblet siden 2008, fra 5,6 millioner kroner til 12,5 millioner kroner. Dette viser den betydelige oppmerksomheten denne regjeringen har hatt på dette området, sier statsråd Anniken Huitfeldt.

Det er også tildelt ni millioner kroner til anlegg for friluftsliv i fjellet (hytter og stier). I tillegg mottar anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv betydelige midler gjennom tilskudd til idrettanlegg i kommunene. 

Tabell over tilskudd til friluftslivsaktivitet for barn og ungdom 2008 – 2012

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Til sammen

 

5,6 mill kr

10 mill. kr

11 mill. kr

12 mill. kr

12,5 mill. kr