Historisk arkiv

Godkjenner etablering av en landsdekkende trafikkportal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har godkjent at NRK kan inngå i et samarbeid med Statens Vegvesen, Trafikanten og Ruter om en ny landsdekkende trafikkportal. – En veldig god løsning for alle som skal på reise, sier kulturminister Hadia Tajik.

Dagens reiseplanleggere omfatter bare noen transportløsninger og dekker for det meste bare de sentrale delene av landet. Den nye trafikkportalen vil gi forbrukerne en landsdekkende reiseplanlegger med rute- og trafikkinformasjon fra buss, tog, T-bane, trikk, fly og biltrafikk i samspill med NRKs landsdekkende trafikknyheter. Tjenesten vil være gratis og reklamefri.

- Dette er et godt eksempel på at offentlige organer går sammen om fellesløsninger til beste for allmennheten, sier kulturminister Hadia Tajik. - Med sitt nett av distriktskontorer kan NRK supplere trafikkportalen med trafikknyheter av god kvalitet fra hele landet, fortsetter statsråden.

NRKs deltakelse i samarbeidet har gjennomgått en forhåndsgodkjenningsprosedyre som følge av EØS-rettens regelverk om statstøtte. I godkjenningen er det vilkår som skal sikre at rute- og trafikkdata som inngår i portalen blir fritt tilgjengelig på like vilkår for konkurrerende aktører og at tjenesten skal være konkurransenøytral for ulike transportaktører.

Vilkår for godkjennelse av trafikkportalen 

NRKs søknad om forhåndsgodkjenning av en ny trafikk- og ruteportal i et samarbeid mellom NRK, Statens vegvesen, Trafikanten AS og Ruter AS, jf. lov om kringkasting  § 6-1 a og forskrift til kringkastingsloven § 6-2, godkjennes på følgende vilkår: 

  1. Alle offentlige data som skal inngå i portalen, med unntak av kartdata, skal gjøres tilgjengelig for andre aktører på ikke-diskriminerende vilkår.
  2. Samarbeidsavtalen pkt. 5 endres som beskrevet i NRKs brev til Kulturdepartementet  av 15. februar 2012, det vil si at partene etablerer separate API-er for distribusjon av egne data.
  3. Trafikkportalen skal benytte Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som lisens for egne og sammenstilte data. Ved bruk av data som ikke er sammenstilt i trafikkportalen, skal Ruter, Trafikanten og Statens vegvesen m.m. oppgis som kilde.
  4. Samarbeidsavtalen oppdateres og endres i tråd med NRKs medlemskap i Norge digitalt.
  5. Datasett fra Statens vegvesen og Ruter (og ev. nye samarbeidspartnere) som gjøres tilgjengelig for portalen, skal samtidig være tilgjengelig for viderebruk uten restriktive vilkår i web-basert spørregrensesnitt, for nedlasting eller på andre måter som sikrer like vilkår for alle. Før slike datasett kan tas i bruk, skal informasjon om datasettene gjøres offentlig kjent på egnet måte, slik at også andre aktører kan ta disse i bruk. Informasjonen skal være tilstrekkelig presis til at eksterne aktører kan utvikle tjenester som bygger på dataene. Slik annonsering må skje senest fire uker før datasettene tas i bruk av portalen. Portalen skal på en tydelig måte fortløpende publisere informasjon om nye datasett portalen ønsker å integrere i løsningen.
  6. Samarbeidspartnerne skal ikke være forpliktet til å promotere trafikkportalen.
  7. Trafikkportalen skal ikke drive med billettsalg, men kan på sikt integrere billettbestillingslenker dersom dette kan gjøres på en konkurransenøytral måte.