Historisk arkiv

Nytt kulturløft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Mer til kultur, satsing på barn og unge og lokale kraftsentra for kultur var hovedbudskap da regjeringen la fram sitt nye kulturløfte. - Kultur skaper gode opplevelser og livskvalitet. Det skaper deltakelse, mestring og innsikt. Derfor legger regjeringen fram et nytt Kulturløft med en rekke omfattende satsinger, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg, statsråd Hadia Tajik, SV-leder Audun Lysbakken og statsråd Liv Signe Navarsete presenterte det nye kulturløftet 11. august 2013.
Statsminister Jens Stoltenberg, statsråd Hadia Tajik, SV-leder Audun Lysbakken og statsråd Liv Signe Navarsete presenterte det nye kulturløftet 11. august 2013. (Foto: KUD/Ketil Frøland)

Mer til kultur, satsing på barn og unge og lokale kraftsentra for kultur var hovedbudskap da regjeringen la fram sitt nye kulturløfte. - Kultur skaper gode opplevelser og livskvalitet. Det skaper deltakelse, mestring og innsikt. Derfor legger regjeringen fram et nytt Kulturløft med en rekke omfattende satsinger, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg, statsråd Liv Signe Navarsete, SV-leder Audun Lysbakken og statsråd Hadia Tajik presenterte søndag Kulturløftet. Her trekker regjeringen opp hovedlinjene for den fremtidige kulturpolitikken.

Siden 2005 har Stoltenberg II-regjeringen lagt fram to tidligere kulturløft, i 2005 og 2009.

- Vi har doblet kulturbudsjettet. Det betyr flere kulturopplevelser og mulighet for økt deltakelse over hele landet. Nå vil vi videre. Med det neste store kulturløftet vil vi satse på den kulturelle grunnmuren, flere kulturelle kraftsentra som kan utfordre hverandre og kvalitet og talentutvikling, sier kulturminister Hadia Tajik.

I Kulturløftets punkt om "Kulturens grunnmur" lover regjeringen å bedre samordningen mellom stat, fylke og kommune. Regjeringen vil også sette i gang arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for biblioteksektoren og styrke folkebibliotekenes formidlingsrolle.

- Et rikt og variert kulturtilbud er viktig for å skape attraktive lokalsamfunn. Vi ser fra resultatene av de foregående kulturløftene at det nå er behov for et lokalt kulturløft. Vi trenger en jevnere geografisk fordeling av kulturmidlene og en styrking av de lokale kulturinstitusjonene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Regjeringen vil gjennom Kulturløftet legge til rette for god tilgang til kulturopplevelser gjennom hele livet, blant annet ved å gjøre kulturskoletimen til en lovpålagt oppgave.

- Kulturløftet har gitt fire tusen nye barn muligheten til å gå på kulturskolen. Nå skal vi videre. Til høsten vil alle få tilbud om en gratis kulturskoletime og fremover vil vi gi statlig støtte til kommunenes satsing på sosial utjevning og faglig styrking av kulturskolen, sier Audun Lysbakken.

Kulturløftet er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.