Historisk arkiv

Høring om "God handelsskikk i dagligvarekjeden"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dagligvarelovutvalgets innstilling, NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”, er i dag sendt ut på høring. Frist for høringsuttalelsene er satt til 31. august 2013.

Dagligvarelovutvalgets innstilling, NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”, er i dag sendt ut på høring. Frist for høringsuttalelsene er satt til 31. august 2013. 

- Vi har med denne rapporten fått en grundig vurdering av forhandlingsforholdene i verdikjeden og hvordan hensynet til god handelsskikk er ivaretatt gjennom eksisterende lovverk.  Det er  viktig at vi nå følger opp anbefalingene i konkret handling, og første skritt er en bred allmenn høring av lovutvalgets rapport sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Utredningen er avgitt til Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. oktober 2012. Utvalget overleverte sin innstilling 30. april 2013. 

Matbutikk
Dagligvarelovutvalgets innstilling, NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”, er i dag sendt ut på høring. (Foto: COLOURBOX)