Høring - NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvaresektoren

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”. Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til utvalgets innstilling er velkommen til å gjøre dette, uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser eller ikke.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2013

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”.

Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til utvalgets innstilling er velkommen til å gjøre dette, uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser eller ikke.

Følg saken God handelsskikk i dagligvarekjeden