Høring av NOU 2011: 4 "Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2011

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring NOU 2011:4 ”Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”.

Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til utvalgets rapport er velkommen til å gjøre dette, uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser eller ikke.

Følg saken God handelsskikk i dagligvarekjeden